Rok 2018

5 marca 2018

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 26 lutego o godz. 17.00 odbyło się uroczyste walne zebranie zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek. W zebraniu […]