STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
"JEDNOŚĆ"
CZAPURY-WIÓREK

Działamy na terenie Gminy Mosina od kwietnia 2005 roku - początkowo jako Koło Nr 5 PZEiR przy Oddziale Rejonowym w Mosinie, później od stycznia 2008 roku jako Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ,,Jedność” Czapury - Wiórek.

Naszą ideą przewodnią jest inicjowanie i propagowanie różnych przejawów aktywności członków Stowarzyszenia w życiu społecznym, wspólne spędzanie czasu, integracja środowiska.

Nasze działania:

• uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych,
• wycieczki krajoznawcze – jedno i wielodniowe – poznawanie historii i tradycji Ziemi Wielkopolskiej, zwiedzanie Polski, od roku 2005,
• coroczne wyjazdy na tygodniowy pobyt wypoczynkowy połączone z rehabilitacją,
• imprezy środowiskowe - ,,Święto Pyry”, koncerty z udziałem artystów,
• spotkania opłatkowe połączone z Dniem Seniora ,odwiedziny z muzyką i śpiewem w Domu Opieki Pielęgniarskiej w Czapurach,
• uczestnictwo w konkursach ofert na różne projekty ogłaszane przez Urząd Gminy w Mosinie; organizacja kursów : komputerowego, zajęć plastycznych, języka angielskiego,
• comiesięczne spotkania w Muzeum Narodowym z historykiem sztuki,
• partnerstwo przy organizacji szkoleń,
• comiesięczne spotkania przy kawie i przyjacielskich rozmowach, spotkania z ciekawymi ludźmi – policjantka, dietetyk, rehabilitant, onkolog,
• ćwiczenia gimnastyczne /raz w tygodniu/,
• od roku 2005 w drugą sobotę września organizujemy środowiskową imprezę w plenerze – ŚWIĘTO PYRY,
• kontakty z innymi stowarzyszeniami (WIESTIN, Koło Nr 5 PZERiI -Daszewice, Stowarzyszenie w Cerekwicy)

 

W naszych działaniach spotykamy się z życzliwością środowiska, pomocą ze strony szkoły, sołtysów wsi Czapury, Wiórek i Babki, parafii, Koła Wędkarskiego, miejscowych organizacji i zakładów pracy.
Walczymy z przeciwnościami losu, staramy się optymistycznie patrzeć w przyszłość zgodnie z maksymą:
,,Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu”.

/Winston Churchill/