Szczepienie przeciwko grypie dla seniorów

Szczepienie przeciwko grypie dla seniorów

20.11.21, 23:53 Urząd Miejski w Mosinie :: Szczepienia przeciw grypie sezonowej

     Szczepienia przeciw grypie sezonowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2550/2021 z dnia 13.10.2021 r. zatwierdził wyniki
otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej, adresowanego do mieszkańców powiatu poznańskiego
w 2021 r. powierzając jego realizację firmie

EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Mickiewicza 31

Program adresowany jest do osób po 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31.12.1956 r.)
zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego i obejmuje edukację zdrowotną oraz
szczepienia przeciwko grypie sezonowej.
Planowany termin rozpoczęcia rejestracji do szczepień – 2 listopada 2021 r.
Szczepienia będą wykonywane w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin bądź w
Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z przychodnią
zdrowia właściwą ze względu na miejsce zameldowania, za wyjątkiem mieszkańców gmin BUK,
DOPIEWO, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, MOSINA, POBIEDZISKA i ROKIETNICA, którzy mogą
się rejestrować u Wykonawcy Programu – firmy EDICTUM sp. z o.o.
Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Dla Gminy Mosina maksymalna liczba osób do zaszczepienia to 324.
Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

AKTUALIZACJA 15.11.2021 r.
Osoby zameldowane na terenie gminy Mosina będą mogły skorzystać ze szczepień przeciwko
grypie w gabinecie zlokalizowanym w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (ul.Topolowa 2) w co drugi wtorek (począwszy od 16.11. br.) w godzinach od 15:00 do 18:00. Osoby już zarejestrowane mogą zgłosić się na szczepienie w Zespole Szkół w Mosinie (w ww.terminach) lub w siedzibie wykonawcy Programu tj. przychodni Edictum w Poznaniu przy ul.Mickiewicza 31 (dyżury: poniedziałek 9:00 – 13:00, środa 10:00-15:00, czwartek 13:00 -18:00,piątek 10:00-13:00).

GMINY: BUK, DOPIEWO, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, MOSINA, POBIEDZISKA I ROKIETNICA
EDICTUM sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31
60-835 Poznań
tel. 573 149 181, 61 847 04 54
godz. przyjęć poniedziałek 9:00–13:00
środa 10.00-15.00, czwartek 13.00-18.00
piątek 10.00-13.00