Zebranie Walne 14.06.2021r

Zebranie Walne 14.06.2021r

                                                                                   Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek

                                                                                                                                                                                                                    61-160 Poznań, Czapury ul. Poznańska 81

                                                                                                                                                                                                     tel.:(61) 8939449, e-mail: seir.jednosc@gmail.com

                                                                

ZAPROSZENIE

na

Walne Zebranie Nadzwyczajne członków SEiR ,,Jedność” Czapury – Wiórek

do świetlicy Wiejskiej w Czapurach

Zebranie rozpocznie się 14.06.2021 r. o godz. 17.00

w pierwszym terminie lub o godz. 17.15 w drugim terminie.

 

 Porządek zebrania

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie obecnych i przedstawienie porządku zebrania.

  2. Wybór komisji skrutacyjnej /2 osoby/.

  3. Informacja o prawomocności Walnego Zebrania.

  4. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020r. – Stanisław Cegielski

  5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – Sabina Sioch

  6. Dyskusja

  7. Przyjęcie uchwał:

     – Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za
2020 r.

  1. Omówienie:

     – wyjazdu nad Morze Bałtyckie

     – wyjazdu na wycieczkę „Szlakiem historii Państwa Polskiego w Wielkopolsce”

     – możliwości wyjść do kin, teatrów

  1. Sprawy bieżące.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek

zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000297204

NIP 7773033904 REGON 300757521

Nr konta :18 9048 0007 2001 0002 0792 0001