WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE 26.02.2018 r.

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE 26.02.2018 r.

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów „Jedność”  Czapury-Wiórek,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na uroczyste Walne Zebranie Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego 2018 r. o godz. 17.00 – w I terminie, o godz. 17.15 – w II terminie,
w świetlicy wiejskiej w Czapurach.

Plan zebrania:

  • Występ zespołu wokalnego działającego przy Stowarzyszeniu
  • Wystawa retrospektywna obrazująca 10 lat działalności Stowarzyszenia oraz trzyletni okres przed utworzeniem Stowarzyszenia
  • Podsumowanie pracy Stowarzyszenia w roku 2017 – sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja, wnioski, uchwały, głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  • Przerwa na kawę
  • Wybory uzupełniające do Zarządu SEiR
  • Zatwierdzenie harmonogramu działań na rok 2018
  • Sprawy bieżące