Spotkanie przy kawie w dniu 12.06.2017 r.

Spotkanie przy kawie w dniu 12.06.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„Jedność” Czapury – Wiórek

zaprasza na spotkanie przy kawie w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Czapurach.

Tematyka zebrania:

  1. Zgłoszenia na wycieczkę do AFRYKARIUM /Wrocław/
  2. Praca SEiR w I półroczu – informacje, dyskusja, wnioski
  3. Sprawy organizacyjne