Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek

61-160 Poznań, Czapury ul. Poznańska 81

tel.:(61) 8939449, e-mail: seir.jednosc@gmail.com


 

 

Szanowni Państwo

Aby ten NOWY 2022 ROK był dla nas

wszystkich łatwiejszy pomimo czekających

wielu niewiadomych i trudnych do

przewidzenia zdarzeń.

Żebyśmy wszyscy przeżyli przyszły rok

w zdrowiu, z humorem i z satysfakcją

z naszej codziennej działalności.