Deklaracja w sprawie smogu

Deklaracja w sprawie smogu

UWAGA

Z deklaracją źródła ciepła nie warto czekać. Zwłoka może być kosztowna
W przypadku budynków już istniejących deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

AKC    7 stycznia 2022 – 12:44

Od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia przez właściciela bądź zarządcę budynku deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)., a dla nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła.

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków wystartowała 1 lipca 2021 roku.
 • Ma ona być źródłem wiedzy dla gmin na temat źródeł ciepła i spalania paliw oraz pomóc opracować politykę walki ze smogiem.
 • Mówiąc krótko: jej celem jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację substancji powodujących smog.

Opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 r. szacuje się, że w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powinno znaleźć się ok. 5 mln budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zasilanych przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Są to:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza napaliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Paliwo stałe to węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy.

Jeżeli w lokalu znajduje się dodatkowe indywidualne źródło ciepła, np. kominek, bojler elektryczny czy koza, to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie, listownie lub on-line na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.